معنی و ترجمه کلمه ideal irrigation interval به فارسی ideal irrigation interval یعنی چه

ideal irrigation interval


معمارى : فاصله مطلوب ابيارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها