معنی و ترجمه کلمه ideal no-load d.c. voltage به فارسی ideal no-load d.c. voltage یعنی چه

ideal no-load d.c. voltage


علوم مهندسى : ولتاژ" دى. سى " بى بارى ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها