معنی و ترجمه کلمه ideal solenoid به فارسی ideal solenoid یعنی چه

ideal solenoid


سولنوئيد ايده ال
علوم مهندسى : پيچک ايده ال
الکترونيک : سولنئيد ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها