معنی و ترجمه کلمه idealism به فارسی idealism یعنی چه

idealism


پندارگرايى ،خيال پرستى ،مسلک اصالت تصور،انگارگرايى ،ارمان گرايى ،معنويت ،خيال انديشى ،سبک هنرى خيالى
قانون ـ فقه : روش فکرى کسانى که معتقدند سياست بايد تابع ايده الهاى انسانى باشد
روانشناسى : ارمانگرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها