معنی و ترجمه کلمه ideate به فارسی ideate یعنی چه

ideate


تصور کردن ،فکر کردن ،خيال کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها