معنی و ترجمه کلمه idee fixe به فارسی idee fixe یعنی چه

idee fixe


روانشناسى : فکر ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها