معنی و ترجمه کلمه identic notes به فارسی identic notes یعنی چه

identic notes


يادداشتهاى همانند
قانون ـ فقه : منظور يادداشتهايى با مضمون واحد است که چند دولت به يک دولت مى دهند . چون اين يادداشتها جداگانه تسليم مى شود عمل هر دولت ظاهرا "مستقل از عمل دولت ديگر است تسليم اين يادداشتها عمل غيردوستانه تلقى مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها