معنی و ترجمه کلمه identification friendly or foe (iff) به فارسی identification friendly or foe (iff) یعنی چه

identification friendly or foe (iff)


علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها