معنی و ترجمه کلمه identification zone به فارسی identification zone یعنی چه

identification zone


علوم نظامى : منطقه تشخيص هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها