معنی و ترجمه کلمه identify به فارسی identify یعنی چه

identify


تعيين کردن ،تعيين هويت کردن ،شناسايى کردن ،مشخص کردن ،تشخيص دادن ،مشاهده کردن ،همسان ساختن ،شناختن ،تشخيص هويت دادن ،يکى کردن
علوم مهندسى : مربوط کردن تشخيص دادن
قانون ـ فقه : احراز هويت کردن
روانشناسى : شناختن
علو م نظامى : شناسايى کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها