معنی و ترجمه کلمه identity certificate به فارسی identity certificate یعنی چه

identity certificate


قانون ـ فقه : شناسنامه
علوم نظامى : شناسنامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها