معنی و ترجمه کلمه ideo-motor به فارسی ideo-motor یعنی چه

ideo-motor


روانشناسى : فکرى - حرکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها