معنی و ترجمه کلمه ideogrammic به فارسی ideogrammic یعنی چه

ideogrammic


)ideogramic(نمايشى ،تجسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها