معنی و ترجمه کلمه ideological به فارسی ideological یعنی چه

ideological


ارمانى ،مرامى
قانون ـ فقه : ايده ئولوژيک
روانشناسى : مسلکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها