معنی و ترجمه کلمه ideologist به فارسی ideologist یعنی چه

ideologist


ارمانشناس ،ايده ئولوگ ،ارمان شناس ،متخصص علم تصور
قانون ـ فقه : کسى که در مورد افکار و عقايد مطالعه مى کند
بازرگانى : ايدئولوگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها