معنی و ترجمه کلمه idiocy به فارسی idiocy یعنی چه

idiocy


حماقت ،خبط دماغ ،سبک مغزى ،ابلهى
روانشناسى : کانايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها