معنی و ترجمه کلمه idiot savant به فارسی idiot savant یعنی چه

idiot savant


روانشناسى : کاناى هوشمندنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها