معنی و ترجمه کلمه idle current wattmeter به فارسی idle current wattmeter یعنی چه

idle current wattmeter


علوم مهندسى : توان کورسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها