معنی و ترجمه کلمه idle indicating signal به فارسی idle indicating signal یعنی چه

idle indicating signal


علوم مهندسى : علامت ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها