معنی و ترجمه کلمه idle rich به فارسی idle rich یعنی چه

idle rich


بازرگانى : ثروتمندان انگل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها