معنی و ترجمه کلمه idle runing به فارسی idle runing یعنی چه

idle runing


علوم مهندسى : بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها