معنی و ترجمه کلمه idle trunck به فارسی idle trunck یعنی چه

idle trunck


خط اتصال ازاد
علوم مهندسى : ترانک ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها