معنی و ترجمه کلمه idle wheel به فارسی idle wheel یعنی چه

idle wheel


دنده چرخ رابط بين دو چرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها