معنی و ترجمه کلمه idle به فارسی idle یعنی چه

idle


ازاد گشتن ،بيکار شدن ،بى بار شدن در حال سکون ،ساکن ،استراحت( به سبب نداشتن حريف)،بيکار،بيهوده ،بيخود،بى اساس ،بى پروپا،وقت گذراندن ،وقت تلف کردن ،تنبل شدن
علوم مهندسى : بى بار
زيست شناسى : درجاکار
ورزش : استراحت
عل وم هوايى : هرزگردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها