معنی و ترجمه کلمه idleness به فارسی idleness یعنی چه

idleness


)idlesse(بيکارى تنبلى ،بطالت ،بيهودگى ،گيجى ،کند ذهنى
قانون ـ فقه : عدم اشتغال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها