معنی و ترجمه کلمه idlesse به فارسی idlesse یعنی چه

idlesse


)idleness(بيکارى تنبلى ،بطالت ،بيهودگى ،گيجى ،کند ذهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها