معنی و ترجمه کلمه idling cycle به فارسی idling cycle یعنی چه

idling cycle


علوم مهندسى : سيکل بى بارى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها