معنی و ترجمه کلمه idling-current connection به فارسی idling-current connection یعنی چه

idling-current connection


علوم مهندسى : اتصال جريان بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها