معنی و ترجمه کلمه ido not feel my legs به فارسی ido not feel my legs یعنی چه

ido not feel my legs


نيروى ايستادن يا راه رفتن ندارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها