معنی و ترجمه کلمه idolize به فارسی idolize یعنی چه

idolize


بت ساختن ،صنم قرار دادن ،پرستيدن ،بحد پرستش دوست داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها