معنی و ترجمه کلمه if he goes به فارسی if he goes یعنی چه

if he goes


اگر او ميرود( يا برود)،(اگاهى : 1 فعل شرطى در سوم شخص مفرد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها