معنی و ترجمه کلمه if possible به فارسی if possible یعنی چه

if possible


در صورت امکان ،در صورت توانايى ،اگر بتوانم ،اگر ممکن است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها