معنی و ترجمه کلمه igniter train به فارسی igniter train یعنی چه

igniter train


مدار اتش ،مدار مشتعل کننده
علوم نظامى : مجموعه چاشنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها