معنی و ترجمه کلمه igniter به فارسی igniter یعنی چه

igniter


محترق کننده ،چاشنى ،مشتعل کننده ، )ignitor(گيرانه
علوم مهندسى : اتش زنه
ورزش : ماده بسيار قابل احتراق که با ماده ضعيفتر مخلوط مى شود
علوم هوايى : گيرانه
علوم نظامى : خرج مشتعل کننده کلاهک منفجر کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده