معنی و ترجمه کلمه igniting point به فارسی igniting point یعنی چه

igniting point


نقطه احتراق
علوم مهندسى : نقطه اشتعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها