معنی و ترجمه کلمه igniting powder به فارسی igniting powder یعنی چه

igniting powder


خرج مشتعل کننده
علوم نظامى : خرج چاشنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها