معنی و ترجمه کلمه ignition by contact به فارسی ignition by contact یعنی چه

ignition by contact


علوم مهندسى : احتراق تماسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها