معنی و ترجمه کلمه ignition charge به فارسی ignition charge یعنی چه

ignition charge


خرج احتراق
علوم نظامى : خرج اشتعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها