معنی و ترجمه کلمه ignition electrode به فارسی ignition electrode یعنی چه

ignition electrode


الکترود اتش زنه
علوم مهندسى : الکترود احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها