معنی و ترجمه کلمه ignition spark به فارسی ignition spark یعنی چه

ignition spark


علوم مهندسى : جرقه
الکترونيک : جرقه احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها