معنی و ترجمه کلمه ignition timing به فارسی ignition timing یعنی چه

ignition timing


الکترونيک : ميزان کردن جرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها