معنی و ترجمه کلمه ignition voltage به فارسی ignition voltage یعنی چه

ignition voltage


ولتاژ احتراق
علوم مهندسى : فشار الکتريکى احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها