معنی و ترجمه کلمه ignition به فارسی ignition یعنی چه

ignition


افروزش ،گيرش ،سوزش ،احتراق ،اتش گيرى ،اشتعال ،هيجان
علوم مهندسى : جرقه زنى
معمارى : احتراق
شيمى : افروزش
علوم هوايى : احتراق
علوم نظامى : اتش زدن مشتعل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها