معنی و ترجمه کلمه ignorance of fact به فارسی ignorance of fact یعنی چه

ignorance of fact


قانون ـ فقه : جهل موضوعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها