معنی و ترجمه کلمه ignorance of law is no excuse به فارسی ignorance of law is no excuse یعنی چه

ignorance of law is no excuse


قانون ـ فقه : جهل به قانون رافع مسئوليت نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها