معنی و ترجمه کلمه ignorance of the face is a good defence به فارسی ignorance of the face is a good defence یعنی چه

ignorance of the face is a good defence


قانون ـ فقه : جهل موضوعى دفاع محسوب مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها