معنی و ترجمه کلمه ignorance of the law is no defence به فارسی ignorance of the law is no defence یعنی چه

ignorance of the law is no defence


قانون ـ فقه : جهل به قانون دفاع محسوب نمى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها