معنی و ترجمه کلمه ignoratio elenchi به فارسی ignoratio elenchi یعنی چه

ignoratio elenchi


سفسطه منطقى که عبارت است از رد بيان يا اظهار مخالف با بيان خود،مشاغبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها