معنی و ترجمه کلمه ignotum per igno tius به فارسی ignotum per igno tius یعنی چه

ignotum per igno tius


توضيح مجهول با چيز مجهول تر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها