معنی و ترجمه کلمه ileac به فارسی ileac یعنی چه

ileac


( )ileal(تش ).وابسته به روده دراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها